Reglemente

§ 1. ARRANGÖR

Partille Cup arrangeras av IK Sävehof.


§ 2. SPELREGLER

Partille Cup spelas efter IHF’s regler i tillämpliga delar och SHF’s tävlingsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande IHF’s regler gäller den engelska texten. 

Förtydliganden, tillägg och/eller undantag redovisas från § 2 och framåt.

 • Regel 4:1 paragraf. Reglerna 4:4-5-6-7, ”Målvakt som (ute)spelare”

Partille Cup spelas i enlighet med ovanstående regel i samtliga åldersklasser.

 • Regel 4:11, paragraf 1. ”Skadad spelare”

Regeln gäller ej i Partille Cup.

 • Regel 7:11-12, ”Passivt spel (max. 6 passningar)”

Partille Cup spelas i enlighet med ovanstående regel i samtliga åldersklasser.

 • Regel 8:10, ”De sista 30 sekunderna av matchen”

Partille Cup spelas i enlighet med ovanstående regel i samtliga åldersklasser.

 • Regel 16:8, ”Blått kort”

Partille Cup spelas i enlighet med ovanstående regel i samtliga åldersklasser.


 § 3. TÄVLINGSFORM

Gruppspel
Lagen indelas inledningsvis i grupper om sex till åtta lag, där alla spelar mot varandra i en enkelserie under tisdag – torsdag.

Ordningsföljden mellan berörda lag avgörs efter:

 1. Poäng
 2. Poäng (inbördes möten)
 3. Målskillnad (inbördes möten)
 4. Gjorda mål (inbördes möten)
 5. Lottning

Slutspel
De tre bästa lagen i varje 6-7 lags grupp, resp. de fyra bästa lagen i större grupper, går till A-finalspel. Övriga lag i gruppen går till B-finalspel. Finalspelet spelas under fredag och lördag.

Finalspel
Finalspelet avgörs enligt cupmodell, direktutslagning. Vid oavgjort resultat efter full tid sker förlängning (sudden death) där första målet avgör. Förlängningen inleds efter lottning på planens mitt. 


§ 4. KLASSINDELNING

B21 Pojkar födda 1/1 1996 och senare
B18 Pojkar födda 1/1 1999 och senare
B16 Pojkar födda 1/1 2001 och senare
B15 Pojkar födda 1/1 2002 och senare
B14 Pojkar födda 1/1 2003 och senare
B13 Pojkar födda 1/1 2004 och senare
B12 Pojkar födda 1/1 2005 och senare
B11 Pojkar födda 1/1 2006 och senare
B10 Pojkar födda 1/1 2007 och senare

G21 Flickor födda 1/1 1996 och senare
G18 Flickor födda 1/1 1999 och senare
G16 Flickor födda 1/1 2001 och senare
G15 Flickor födda 1/1 2002 och senare
G14 Flickor födda 1/1 2003 och senare
G13 Flickor födda 1/1 2004 och senare
G12 Flickor födda 1/1 2005 och senare
G11 Flickor födda 1/1 2006 och senare
G10 Flickor födda 1/1 2007 och senare


§ 5. ANTAL SPELARE

Ett lag kan maximalt använda 17 spelare under en match. Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass. Alla spelare måste vara licenserade i den klubb som de spelar för i Partille Cup.


§ 6. SPELTID

Samtliga matcher spelas 2 x 15 min. I slutspelet spelas matcherna i klasserna B21 & G21 och B18 & G18 2 x 20 min. 


 

§ 7. INFÖR MATCH

Laguppställning
Innan 1:a matchen skall en deltagarförteckning fyllas i på avsedd blankett, under My Team Info, som gäller för hela turneringen (kan kompletteras under veckan). Lag som inte har lämnat in en deltagarförteckning innan matchstarten för sin andra match utesluts i turneringen. Alla uppskrivna deltagare betraktas som att de deltar i turneringen. Stickprovskontroller sker vid utvalda matcher. På förteckningen måste ansvariga ledare lämna ett mobiltelefonnummer där laget kan nås under turneringen.

Spelardräkter
Vid lika tröjfärg byter bortalaget. 

§ 8. VID MATCH

 • Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början.
 • Det är tillåtet att spela med klister. Förutom inne på Prioritet Serneke Arena där endast klisterspray är tillåtet (här spelar endast de yngre klasserna B/G 10-13).
 • Lag som står först i spelprogrammet har avkast.
 • Lag äger ej rätt att begära lag time-out. Ingen time-out vid 7-meters kast.
 • Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.
 • Det är önskvärt att använda fotbollsskor på konstgräset. Det är inte tillåtet att använda fotbollsskor med skruvdobbar.
 • Det är inte tillåtet att använda diskhandskar under matcherna då detta inte är en naturlig del av tävlingsutrustningen vid handbollsspel.
 • Efter match ska respektive lagansvariga signera matchprotokollet.
 • Ett direkt rött kort innebär automatiskt avstängning i nästa match. Respektive lagledare ansvarar för uppföljningen. Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

Om det finns resultattavla vid banan så ansvarar hemmalaget för att resultaten redovisas fortlöpande (inofficiellt resultat).

Bollar
Lag som står först i matchprogrammet ska hålla med spelduglig och godkänd boll. Om båda lagen är överens kan annan bollstorlek användas. Vid match är det tillåtet att använda tre matchbollar. Alla ska godkännas av domaren. De två bollar som inte används i spelet ska vara placerade (på marken) i direkt anslutning till målstolpe, en vid vartdera målet.

 • Klass B21 och B18: Bollstorlek 58-60 cm (425-475 g.)
 • Klasserna B11, B12 samt G11 till och med G14: Bollstorlek 50-52 cm (290-330 g.)
 • Klass B10/G10: Bollstorlek 46-50 com (250-300 g)
 • Övriga klasser: Bollstorlek 54-56 cm (325-375 g.)

§ 9. ÅLDERSLEGITIMATION

Samtliga spelare ska på begäran av tävlingsledningen kunna styrka sin ålder. Gäller även svenska lag. Lag som använder okvalificerade spelare utesluts ur turneringen.


§ 10. DISPENSER

Lag med överåriga spelare deltager utom tävlan. Övriga lag i gruppen kommer att informeras om detta. Lagets resultat anges till 0-10 varje match. I B10 – B12, under förutsättning att det är anmält till tävlingsledningen, är flickor tillåtna att spela med pojklaget.


§ 11. DOMARE & DOMARFUNKTIONÄRER

Närmare 250 domare från ett 20-tal länder deltar. Under finalerna kommer cirka 10 domarfunktionärer att arbeta i ett sekretariat. 


§ 12. TÄVLINGSJURY

Tävlingsjuryn består av representanter från olika länder. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan inte överklagas eller ändras. 


§ 13. PROTESTER OCH BESTRAFFNING

Protester skall meddelas inom 15 minuter till tävlingssekretariaten på respektive spelområden efter det att berörd match avslutas. Inom 60 minuter ska sedan aktuell protest lämnas in av ansvarig lagledare till tävlingsledningen på Heden Center. Protestavgift (SEK 500) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgiften återfås om protesten godkänns. Ett direkt rött kort innebär automatiskt avstängning i nästa match.

§ 14. WALK OVER

Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsledningen kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen. Tävlingsledningen äger rätt att på nytt tidslägga WO match.


§ 15. SPELOMRÅDEN

Utomhusplanerna delas in i spelområdena Heden, Kviberg, Överåsvallen och Valhalla IP. Vid dåligt väder kan matcher komma att flyttas till andra planer.


 § 16. SPELPROGRAM

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, tider och spelplaner. Eventuella ändringar i spelschemat kan ske utan kontakt med berörda lag fram till 24 timmar innan matchstart. Skulle förändring ske inom kortare tidsram kontaktas alltid berörda lagledare via telefon och mail. Håll er därför uppdaterade med spelschemat online via vår mobilapp och hemsida.


§ 17. RESULTATSERVICE

Resultat återfinns på vår hemsida eller genom den mobila appen.


 § 18. ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Vi förväntar oss att samtliga deltagare uppträder schysst mot såväl deltagare som publik och invånare. Vårt dokument ”Hälsa, säkerhet och trygghet” är till för att vägleda oss och skapa en trevligare vistelse under evenemanget.  

Allmänt

 • Deltagare på skola eller hotell ska alltid följa de lokala ordningsföreskrifterna för respektive boende
 • Lokala brandföreskrifter på respektive boendeplats eller arena ska följas

Observera!

Vid osportsligt eller oanständigt uppförande eller om våra ordningsföreskrifter inte följs riskeras uteslutning ur turneringen och/eller avhysning från inkvartering. Överträdelser och åtgärder behandlas av tävlingsledningen.