Information

VILLKOR

Genom att du anmäler dig till turneringen som vi arrangerar godkänner du våra gällande villkor.


TÄVLINGSFORM

I  Partille Cup kan följande lag delta:

 • Klubblag
 • Skollag utanför Norden
 • Landslag och distriktslag utanför Norden, dock inte lag i Europa tillhörande IHF:s A- och B-nationer.

Tävlingen inleds med ett gruppspel. Varje lag delas in i grupper om 6-8 lag där alla möter alla i en enkelserie. De tre främst placerade lagen i 6-7 lags-grupper samt de fyra första i större grupper går vidare till A-slutspel, resterande lag i gruppen går till B-slutspel. Gruppspelet spelas tisdag till torsdag. A- och B-slutspelet spelas enligt utslagsmetoden under fredag och lördag.

IHF:s regler gäller i alla tillämpliga delar och SHF:s tävlingsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande IHF:s regler gäller den engelska texten. För utförligt reglemente, se under tävlingsreglemente. Samtliga spelare måste vara försäkrade både för spel och fritid. Ankomst för samtliga lag är måndag. Matcherna börjar på tisdag.


SPELTIDER

Alla matcher i gruppspelet spelas 2×15 minuter.
I A-slutspel spelar B21, G21, B18, G18 2×20 minuter.


ÅLDERSKLASSER

(B=boys, G=girls) Anmäl er i rätt åldersklass dvs. den som gäller för sommaren 2017:

B21 Pojkar födda 1/1 1996 och senare
B18 Pojkar födda 1/1 1999 och senare
B16 Pojkar födda 1/1 2001 och senare
B15 Pojkar födda 1/1 2002 och senare
B14 Pojkar födda 1/1 2003 och senare
B13 Pojkar födda 1/1 2004 och senare
B12 Pojkar födda 1/1 2005 och senare
B11 Pojkar födda 1/1 2006 och senare
B10 Pojkar födda 1/1 2007 och senare

G21 Flickor födda 1/1 1996 och senare
G18 Flickor födda 1/1 1999 och senare
G16 Flickor födda 1/1 2001 och senare
G15 Flickor födda 1/1 2002 och senare
G14 Flickor födda 1/1 2003 och senare
G13 Flickor födda 1/1 2004 och senare
G12 Flickor födda 1/1 2005 och senare
G11 Flickor födda 1/1 2006 och senare
G10 Flickor födda 1/1 2007 och senare

DELTAGARE PER LAG

Det finns ingen begränsning på antalet spelare i truppen. Ett lag kan maximalt använda 17 spelare under en match. Det är tillåtet att använda en spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass. Samtliga spelare skall legitimera sig med godkända ID-handlingar för ev. ålderskontroll.

Inga dispenser för överåriga spelare ges. Flickor tillåts delta i pojklag i klasserna B10-B12. Inga andra dispenser ges.

ANTAL LAG I TURNERINGEN

Vi kan högst ta emot totalt 1235 lag (kat. A:860 lag, B:115 lag, C:30 lag, D:230 lag.) Skulle detta nås före den 1 april gäller regeln ”först till kvarn” alltså de lag som har anmält sig samt betalat anmälningsavgift först har företräde. Anmälningstiden räknas från den dagen vi erhåller anmälningsavgiften. Tänk på att de vissa kategorierna brukar vara fulltecknade långt före den officiella anmälningstiden går ut.


DELTAGARKATEGORIER

Kategori A – Boende på skola:
Logi i skolsal, idrottshall eller liknande. Egen madrass och sovsäck medtages. Måltiderna inleds med middag på ankomstdagen 3 juli och avslutas med lunch 8 juli. Totalt 15 st. måltider. Antal ledare: minimum 1, maximalt 4 ledare per lag kan bo på skolan. Samtliga boende på skolan, även ledare betalar deltagarkostnad. I deltagaravgiften ingår även:

 • 15 måltider
 • Invigningsbiljett
 • Fri entré till Liseberg för deltagare
 • Partille Cup pass där bland annat följande ingår:
 • Fria resor med bussar och spårvagnar i Göteborg, Partille och Mölndal.
 • Fri entré till alla finaler
 • Många rabatter och erbjudanden

Antalet lag i denna kategori är maximerat till 860.

Kategori B – Boende på Hotell:
Logi på hotell bokat via Partille Cup och följande ingår (om man bokar minst fem nätter):

 • Frukost på hotellet
 • Invigningsbiljett
 • Fri entré till Liseberg för deltagare
 • Partille Cup pass där bland annat följande ingår:
 • Fria resor med bussar och spårvagnar i Göteborg, Partille och Mölndal.
 • Fri entré till alla finaler
 • Många rabatter och erbjudanden

Kan uppgraderas till helpension (köpa till matkort = 10 måltider). Alla bokningar görs via Partille Cup kontoret, även för medföljande föräldrar. Mer information kring hotellen och hur du gör era bokningar, finner du här. Max 115 lag kan erbjudas hotellinkvartering.

Kategori C – Eget boende:
För lag med som bokat egen inkvartering utanför Göteborgs Handbollförbunds distrikt. Följande ingår i deltagaravgiften:

 • Invigningsbiljett
 • Fri entré till Liseberg för deltagare
 • Partille Cup pass där bland annat följande ingår:
 • Fria resor med bussar och spårvagnar i Göteborg, Partille och Mölndal.
 • Fri entré till alla finaler
 • Många rabatter och erbjudanden

Max 30 lag i denna kategori. Kategorin är normalt fulltecknad i december. Datum när vi erhåller anmälningsavgiften avgör turordning.

Kategori D – Lokala lag:
För lag som ingår i Göteborgs Handbollförbunds distrikt. Betalar endast anmälningsavgift. Max 230 lag i denna kategori.


TILLVAL: KATEGORI A-B 

Transfer
Transfer t/r flygplats, färja eller järnväg i Göteborg till en förläggning erbjuds till en kostnad av SEK 150 per person. Gäller endast lag med inkvartering via Partille Cup som anländer/avreser i grupp och att alla ska till samma ställe.

Extra övernattning
För lag med transportproblem kan vi ordna med skolinkvartering ett dygn före eller ett dygn efter turneringen. Max 2 dygn. Kostnaden är SEK 150 per person och dygn. Mat ingår ej. Vi garanterar inte att man får bo på samma skola under hela perioden.

Sängmadrasser
Sängmadrasser, kudde, lakan och filt kan hyras under veckan. Kostnad SEK 360 per person.

Bussresor
Vi arrangerar bussresor tur och retur från Oslo-Göteborg SEK 1000 per person och Stockholm-Göteborg SEK 1100 per person. Resorna bokas i samband med deltagaranmälan och gäller endast för lag i kategori A och B.

Leaders Party Ticket
Varje lag med inkvartering (skola eller hotell) via Partille Cup erhåller två Leaders Party Ticket som berättigar till fri entré till Leaders Party samt entré till Leaders Sports Bar. Är ni fler än två ledare eller tillhör kategori C/D kan Leaders Party Ticket köpas till en kostnad av SEK 290 per person.

FÖRSÄKRINGAR, ANSVAR

Alla deltagare bör se till att man är försäkrade både på och utanför plan. Partille Cup har inga gruppförsäkringar, eller ansvarar för, deltagare som råkar ut för sjukdom, skador, stöld eller förstörda tillhörigheter. Partille Cup är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad etc.


ANMÄLAN OCH BETALNINGAR

Tänk på att vissa anmälningskategorier kan vara fulltecknade innan sista anmälningsdatum. För att vara säkra på plats – anmäl er och betala anmälningsavgiften så fort som möjligt, dock senast 1 april 2017. Tiden för er anmälan räknas från den dag vi erhåller anmälningsavgiften. Deltagarkostnaden ska vara betald senast 1 maj 2017. I annat fall kan vi ej garantera ert deltagande. För hotellbokningar se er bokningsbekräftelse.

Alla betalningar i SEK sker till något av följande konton (OBS! Alla bankkostnader måste betalas av lagen):

Bankgiro: 100-0108
Bank inom Sverige: SEB 5167 10 173 90
Via IBAN: SE26 5000 0000 0516 7101 7390
BIC: ESSESESS
Bank: Skandinaviska Enskilda Banken
Adress: SEB, 106 40  STOCKHOLM, SWEDEN
Kreditkortsbetalning: Klicka här!

När vi mottagit er anmälningsavgift bekräftar vi er anmälan.

Ev. återbetalning av deltagarkostnad för enskilda spelare sker endast om ni avbeställer före 1 juni 2017. Efter 1 juni sker en viss återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg. Anmälningsavgiften återbetalas ej.


INSTÄLLD TURNERING

Partille Cup är inte återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller andra force majeure – händelser. Under dessa förhållanden förbehåller sig turneringsledningen rätten att behålla lag- och boendeavgifter att använda för en kommande turnering eller återbetala till deltagare efter avdrag av kostnader som turneringsorganisationen ådragit sig genom tredje part.


VIKTIGA DATUM

1 april: Sista datum för anmälan och betalning av anmälningsavgift (denna återbetalas endast om ni inte får plats i turneringen)
1 maj: Sista datum för inbetalning av deltagaravgiften för alla som bor på skola/eget boende eller boendekostnaden för hotell. Såväl ledare som spelare betalar denna avgift. Man kan addera på någon enstaka spelare efter detta datum.
1 juni: Sista datum för beställning och betalning av extra beställningar så som transfer, madrasser, extra nätter, bussresor, extra Leaders Party Ticket, specialmat. Även sista datum för att avboka spelare, därefter krävs läkarintyg för återbetalning.
16 juni: Gruppindelningen publiceras här på hemsidan.
22 juni: Spelschemat publiceras här på hemsidan.
3 juli: Ankomstdag till Göteborg och Partille Cup, inga matcher spelas.
4 juli: Gruppspelet börjar, Opening Ceremony på kvällen.

8 juli: Finaldag. Sista finalen slut kl 18:00 – hemresa.