Hälsa, säkerhet och trygghet

Välkomna till Göteborg och Partille Cup!

Ungefär 20 000 deltagare väntas medverka i turneringen och 1500 funktionärer kommer att hjälpa till att få evenemanget så tryggt och säkert som möjligt. Genom att ta del av innehållet i detta dokument kan ni hjälpa till att förebygga händelser och vara beredda ifall något skulle inträffa.

Vi vill att ni är uppmärksamma på vad som händer i er direkta närhet samt agera, reagera eller anmäla om något händer. Vi kommer att ha patrullerande ordningsvakter och egen säkerhetspersonal på samtliga spelområden. På skolor ronderar säkerhetspersonalen på kvällstid och skolvärdar finns alltid på plats dygnet runt. Skulle något inträffa så meddela närmaste Partille Cup personal, som alla blivit utbildade i hur de skall agera, eller gå till våra informationsdiskar vid Heden Center eller Kviberg Center.

TRYGGHET

Partille Cup är evenemanget där sport och kultur får plats att mötas. Deltagare från hela världen och i flera åldrar, från 10 år och uppåt, kommer spela handboll och umgås på flera platser i staden.

Här hjälps vi åt att få alla, såsom deltagare, publik eller invånare att känna sig trygga och bekväma i mötet med varandra. Vi vill att våra besökare ska ha trevligt tillsammans, vara rädda om och respektera varandra. Vi har därför bland annat nolltolerans mot sexuella trakasserier eller övergrepp och all anställ personal skall vara observanta och direkt agera vid misstanke. Kan alla deltagare och ledare hjälpa till att förebygga genom att informera och förekomma så kommer alla få en tryggare upplevelse.

PÅ PLANEN

Samtliga deltagare förutsätts följa det reglemente som finns framtaget för turneringen. Partille Cup spelas efter Internationella Handbollförbundets regler i tillämpliga delar och Svenska Handbollsförbundets tävlingsbestämmelser. Förutom reglementet uppmanar vi alla till Fair play både på och utanför planen.

Medresenärer, föräldrar och åskådare bör beakta att det är barn och ungdomar som spelar. Domarna är också mänskliga och kan göra fel men vi alla försöker göra så gott vi kan. Klubben ansvarar för sina egna supportrar och vi vill att alla hejar på alla. Vi tolerera inte osportsligt eller oanständigt uppförande. Varken mot domare, barn och unga eller mot ledare eller föräldrar.  

SKADOR VID SPEL

Vid varje spelområde kommer Partille Cup att ha sjukvårdare. Dessa finns där för att hjälpa till med förband, rengöring och omplåstring. Vid skador som benbrott eller andra allvarliga skador kontaktas ambulans eller annan transport till sjukhus.

BO PÅ SKOLA

BRANDSÄKERHET

Det kan förekomma olika regler beroende på vilken skola man är på. Det ligger på den enskildes ansvar att ta del av de lokala brandföreskrifterna som gäller. I allmänhet gäller följande:

 • Rökning är förbjuden inne i skolorna
 • Det är förbjudet att laga mat eller annan förtäring i förläggningssalarna och korridorer.
 • Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar, liksom att ta ut bänkar, stolar, etc från klassrummen.
 •  Tänk på att dörrar mellan korridor och trapphus alltid skall vara stängda.
 • Försäkra er om att ni vet var alla nödutgångar finns och vilken nödutgång som ligger närmast er sal. Lokalisera också var brandsläckare och brandlarm finns.
OM DET BÖRJAR BRINNA

Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känn på dörren upptill – är den varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.

 • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden inte på lågorna.
OM NÅGON BLIR SJUK

Det finns många olika typer av sjukdomar. Vid lättare symptom som t.ex feber finns receptfria mediciner på närmsta apotek. Vid svårare symptom som behöver någon form av vård kontakta din skolvärd för hänvisning till närmaste vårdcentral.

MAGSJUKA

Misstänker ni någon form av magsjuka i ditt lag gäller följande rutiner:

 • Rapportera till din skolvärd vad det är som inträffat. Skolvärden har då ett antal rutiner som skall följas.
 • Håll isär sjuka från friska i olika rum.
 • Den sjuke skall vara noggrann med sin handhygien (enligt nedan, ingen gemensam handduk).
 • Den sjuke får inte ta mat själv i självservering utan skall bli serverad mat. Gäller 48 timmar från det att symptomen försvunnit.
 • Se till att den sjuke får den omsorg som behövs (av vårdare, förälder, tränare eller motsvarande).
 • De som hjälper den sjuke skall följa hygienrutiner (enligt nedan)
HYGIENRUTINER

Den som tar hand om den sjuke ska vara noggrann med sin handhygien. Händerna tvättas med tvål och vatten och torkas på pappersduk efter kontakt med den sjuke.

ATT TÄNKA PÅ

PASS OCH RESEHANDLINGAR
 •  Ta gärna en fotokopia på allas pass och era resehandlingar och förvara sedan dessa på annan plats än originalen.
PÅ SKOLAN
 • Lämna inga värdesaker i sovsalen.
 • Se till att alla fönster och dörrar är låsta när ni lämnar salen.
 • Var observant. Ser du något som är misstänkt eller oroande kontakta din skolvärd.
PÅ STAN
 • Var så diskret som möjligt med dina värdesaker. Undvik att ha mycket kontanter på dig och fördela dem så att du inte har alla dina pengar på samma ställe.
 • Lämna aldrig väskor utan uppsikt.
 • Var uppmärksam i stora folksamlingar eller runt planer.
 • Undvik att lägga värde i en utvändig ficka.
 • Om du har en ryggsäck, bär den på magen.
 • Använd gärna en magväska eller liknande.
OM NI SKULLE BLI DRABBADE
 • Om ni blir bestulna och uppmärksammar detta i gärningsögonblicket – ropa & skrik!
 • Kontakta närmsta funktionär och berätta vad som inträffat. Våra funktionärer kommer att hjälpa er med polisanmälan och vidta åtgärder.

FÖRSÄKRINGAR OCH ANSVAR

Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Partille Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse och kan inte heller hållas ansvariga för det.