Kan vi bli bättre?

Det självklara svaret är att visst kan vi det. Vi inte bara kan utan ska bli ännu bättre. Som organisation är vi nöjda med det evenemang vi lyckats skapa, men vi nöjer oss inte. Vi har massor av saker som vi behöver arbeta vidare med.

Partille Cup har haft en fantastisk utveckling, framför allt de senaste tio åren. Sedan flytten in till centrala Göteborg har evenemanget mer än fördubblats i antalet lag och deltagare.
När det gäller organisation och omsättning är ökningen mycket större än så. Den stora ökningen har också betytt en hel del utmaningar. Varje år rekryteras ett trettio-tal projektledare som arbetar tre till sex månader förberedande med evenemanget och dessutom skall 1500 funktionärer rekryteras och utbildas för att ge bästa service. Över 5000 matcher spelas på 70 planer och 36.000 portioner mat skall serveras dagligen till en internationell publik som bor på 50-talet skolor och 16 hotell utspritt över staden.

Vi tycker att vi har klarat av dessa utmaningar bra. Enligt vår senaste enkätundersökning i somras så verkar våra deltagare tycka det också. 95% av alla deltagare är nöjda eller väldigt nöjda med evenemanget*.  Vi får också höra att det är en upplevelse att delta, att vi är professionella, är duktiga på att erbjuda mycket aktiviteter utöver handbollen,  skapar en social upplevelse och att Partille Cup är platsen för internationella matcher. De allra flesta (84%) säger att det är troligt eller mycket troligt att de återvänder redan nästa år.

I somras firade vi den 50:e turneringen och vi vill använda detta jubileum till ett avstamp mot framtiden. De kommande åren skall fokus ligga på att fortsätta vara marknadsledande i vår bransch och vi skall aldrig sluta utveckla oss.

Grunden för vår utveckling kommer vara våra deltagares önskemål och synpunkter. Vi är därför tacksamma att närmare 40% av alla ledare svarade på vår enkätundersökning. Vi lär oss mycket genom att lyssna på er.

Några av de synpunkter som många av er vill att vi tittar på, är möjligheten att alla får spela på Heden. Vi har redan nu tillsatt en grupp som ser över detta. För det är inte helt enkelt. Vi vill också ta hänsyn till saker som restid, mattider och gruppindelning.  Men vi kan lova att vi gör allt vi kan för att försöka få så många matcher på Heden som möjligt. Målet är att alla skall få minst en match där och vi kommer redovisa resultatet innan detta året är slut.

Andra punkter vi ser över är tex utbudet av frukost på skolorna, utbudet av mat och dryck vid de olika spelplatserna och faciliteter på såväl skola som spelplaner. Vi kommer också att flytta tillbaka invigningen till Scandinavium.

Har du saker du funderar över, eller åsikter som hjälper oss att bli ännu bättre så hör gärna av dig till oss. Vi vill lyssna på er!

Till sist ett stort tack för er medverkan i enkäten.
Tillsammans skapar vi World of Handball!


 

 

 

Fredrik Andersson
Generalsekreterare Partille Cup

* Market Insight 2019.  Enkät via individuell e-postlänk. 1137 ledare fick enkäten, 443 svarade (39%). https://marketinsight.se/