Medlemsregler för Handballers Club

Allmänt

Med Handballers Club avses medlemskap i Partille Cups klubb för personer som deltagit fler än fem gånger i turneringen.


Medlemskap

Medlemskap i Handballers Club kan beviljas dig om har deltagit i turneringen fler än fem gånger/år totalt. Medlemskapet ger dig personliga erbjudanden och marknadsföring. Medlemskapet är gratis men kräver ditt samtycke för personuppgiftsbehandling.


Personliga erbjudanden och marknadsföring

Genom att bli medlem i Handballers Club får vi reda på hur aktiv du varit som deltagare i Partille Cup. Vi kontakta dig med personliga erbjudanden och inbjudningar som vi tror du är intresserad av. Vi kan även kontakta dig med reklam som vi tror att du är intresserad av baserat på ditt deltagande. Vi kommer bara kontakta dig via de kontaktuppgifter du själv ger till oss och vi kommer inte sälja dina uppgifter vidare till andra bolag. Om du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring så kommer du inte i framtiden motta direktmarknadsföring från oss.

Genom att bli medlem i Handballers Club samtycker du till att ta emot vår marknadsföring i enlighet med marknadsföringslagen.


Medlemsnivåer

Har du deltagit mellan 5 till 9 gånger/år tillhör du kategori Brons, mellan 10-14 gånger/år Silver och fler än 15 gånger/år kategorin Guld. 

I kategori Silver och Guld måste en person verifiera att du deltagit de gånger/år som du uppgivit. Efter registrering av medlemskapet kommer du får ytterligare information av oss om hur du går tillväga för att verifiera ditt medlemskap och nivå. 


När du nått någon av nivåerna får du personliga gåvor av oss. Dessa kan inte överlåtas. Gåvorna kommer inte att skickas ut via post utan måste hämtas på plats under turneringen. Via ombud går bra mot uppvisande av legitimation och underskrift från både medlem och ombud. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter, personnummer och uppgifter om deltagandet hos Partille Cup sparas och behandlas. Uppgifter lagras elektroniskt. 

När du lämnar in din ansökan om medlemskap måste du ge ditt samtycke till att Partille Cup använder dina personuppgifter för att administrera klubben och för marknadsföringsändamål. All behandling av personuppgifter sker enligt lag. Som medlem kan du komma att få information om erbjudanden m.m. Du har rätt att begära ut och ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifter om dig är felaktiga ska de rättas eller raderas. 

För en fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du se våran Information om personuppgiftsbehandling inom Partille Cup här. 


Force majeure

Partille Cup är inte ansvarig för att du som medlem inte kan utnyttja ditt medlemskap och dina förmåner under sådana särskilda omständigheter som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller liknande.


Giltighetstid och uppsägning

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av dig. Partille Cup har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om missbruk. Partille Cup får vidta ändring av villkoren för medlemskap. Medlemmen informeras i förväg om en sådan ändring.


Medlemskaps upphörande

Medlemskaps giltighet upphör automatiskt att gälla då medlem avlider eller erhåller skyddad identitet. Medlemskapet upphör även om vi inte längre har ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.


Nyhet från 25 maj 2018

Den 25 maj 2018 ändrar vi medlemsreglerna för Partille Cup på så vis att vår personuppgiftsbehandling och vår information till dig som medlem blir tydligare. Detta görs i samband med EU:s nya dataskyddsförordning (också kallad GDPR). Du kan läsa mer om GDPR på Datainspektionens hemsida och du kan se vår uppdaterade information om personuppgiftsbehandling i vår integritetspolicy.