Partille Cup och Gothia Cup fördjupar samarbetet

Partille Cup fördjupar samarbetet med Gothia Cup
– bildar unik evenemangsorganisation

Partille Cup fördjupar samarbetet med Gothia Cup för att fortsätta utveckla de två världsledande ungdomsturneringarna i handboll och fotboll.
De två arrangörsklubbarna, BK Häcken och IK Sävehof, har skrivit ett avtal som innebär att Gothia-organisationen kommer att hantera driften även av världens största ungdomsturnering i handboll.

Partille Cup spelades för första gången 1970 och fem år senare startade Gothia Cup. Redan tidigt utbyttes kunskap och erfarenhet turneringarna emellan och sedan Partille Cups flytt in till Göteborg i början av 2000-talet har samarbetet växt – framför allt när det gäller invigning, ledarfest och turneringarnas hjärta, Heden Center, men även vad gäller material och logistik. Allt för att ge deltagarna den bästa möjliga upplevelsen av såväl Göteborg som evenemangen under sin vecka i staden.

Nu tar de två arrangörsklubbarna, BK Häcken och IK Sävehof, steget fullt ut för att optimera synergierna mellan ungdomsturneringarna. Sävehof är fortsatt ensam arrangör av Partille Cup och äger så väl budget- som strategiansvar, men driften kommer fortsättningsvis att hanteras av Gothia Cup-organisationen.

Samarbetet innebär att Partille Cups fastanställda personal operativt kommer att ingå i Gothia Cups organisation, där de gemensamt driver planering och genomförande av båda cuperna.

– För oss handlar det om att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna utveckla Partille Cup. Det ger en trygghet att samordna, där vi kommer att skapa fler synergieffekter samtidigt som det ger oss möjlighet att investera i att skapa ännu bättre turneringar så deltagarna får en ännu bättre upplevelse, säger Fredrik Andersson, generalsekreterare för Partille Cup.

De två evenemangs-organisationerna har diskuterat frågan i många år, då beröringspunkterna redan varit så många och viktiga. Efter två år där såväl Gothia Cup som Partille Cup tvingats ställa in på grund av coronapandemin, bestämdes att förverkliga planerna. För arrangörsklubben IK Sävehof är det viktigt att betona att ägandet och beslutsfattandet fortfarande är Sävehofs.

– Vi säkerställer framtiden och utvecklingen av evenemanget. Vi ser samordningsdelarna som det viktigaste – att vi kan använda varandras kompetenser fullt ut. Sävehof kommer fortsätta att säkerställa de handbollsmässiga delarna av evenemanget och vara behjälplig i de redan i dag etablerade kontakterna med klubbar samt nationella och internationella förbund, säger Stefan Albrechtson, klubbdirektör IK Sävehof.

Vad kommer samarbetet att innebära för deltagarna i Partille Cup?
Partille Cup fortfarande samma turnering med samma innehåll och struktur. Vi vill skapa förutsättningarna till att bli ännu bättre genom att bli fler engagerade i ett genomförande.

Vad kommer det innebära för funktionärer?
Våra funktionärer kommer få arbeta kvar med Partille Cup. Fler kanske väljer, med fördel, att arbeta med båda evenemangen vilket det skall skapas utrymme för.

Hur påverkar samarbetet Partille Cups partners?
Partille Cup är fortfarande en egen rättighet i IK Sävehofs organisationsnummer och därför kommer Partille Cups partners inte att påverkas.