Sommarens turnering

Med anledning av spridningen av coronaviruset vill vi informera om följande gällande sommarens upplaga av Partille Cup – World of Handball.

Vi på Partille Cup – World of Handball gör allt vi kan för att ni skall känna er trygga i att deltaga i turneringen. Våra deltagares och medresenärers säkerhet är vår högsta prioritet och vi har sedan utbrottet noga följt händelseutvecklingen.

Såväl i Sverige som i andra länder vidtas ett antal åtgärder med anledning av samhällsspridning av det nya coronaviruset. I dagsläget påverkar dessa beslut inte Partille Cup, utan planeringen av årets turnering fortgår.  Men vi följer givetvis utvecklingen och de råd och rekommendationer som myndigheterna ger.

Antalet anmälda lag till årets turnering följer tidigare års anmälningar. Med det menas att idag är 1153 lag anmälda till årets turnering och dagligen kommer nya anmälningar in. Endast några enstaka lag har avbokat sitt deltagande med anledning av smittspridningen.

Partille Cups avbokningsregler gäller som vanligt, vilket innebär att lag fram till 1 juni kan avboka sin anmälan med full återbetalning av deltagaravgiften.

Varje år stämmer vi av smittoläget i världen inför turneringen då detta ingår i vår riskanalys. Vi har en direktkontakt med Smittskydd Västra Götaland för att se om det finns någon information vi behöver få. Just nu ser Smittskydd inte att vi behöver vidta några extra ordinära åtgärder men har lovat att återkomma om det förändras.

Den här informationen kan komma att uppdateras.