Uppdatering angående den rådande situationen (COVID-19)

Partille Cup – World of Handball uppdaterar nu informationen kring det rådande läget angående coronavirusets påverkan på turneringen.

Den senaste veckan har vi fått flera frågor om turneringen kommer att genomföras eller inte, inte minst efter besked från IOK om att skjuta upp OS i Tokyo till 2021. Vi har stor respekt och förståelse för detta och att smittspridningen skapar oro, frågor och önskemål om klara besked.

Vi kommer alltid att sätta våra deltagares, gästers, personals och funktionärers hälsa i första hand när vi fattar våra beslut. Vi vill vara tydliga med det. För att säkerställa att vi gör det bästa för folkhälsan har vi en nära kontakt med myndigheterna och följer deras råd, rekommendationer och restriktioner.

Till skillnad från OS har Partille Cup – World of Handball som återkommande evenemang inte så långa ledtider, som organisation kan vi vänta ytterligare tid på att fatta ett beslut.

Lag behöver inte betala in sina deltagaravgifter förrän den 1 maj och har full återbetalningsrätt av deltagaravgiften till 1 juni. I den här situationen är det viktigt att ingen av er skall förlora pengar på att avvakta med att fatta beslut om sitt deltagande.

Eftersom det fortfarande är tre månader kvar till Partille Cup, är det i dagsläget inte möjligt att få rekommendationer eller restriktioner från Folkhälsomyndigheten i Sverige gällande vårt evenemang. Vi fortsätter förberedelserna inför årets turnering men vi följer utvecklingen dag för dag och arbetar efter vår beredskapsplan, där vi planerar för flera olika scenarion.

Just nu känner vi att vi har en skyldighet gentemot alla tusentals ungdomar som så länge planerat och längtat efter sommarens turnering, att göra allt vi kan för att genomföra turneringen på bästa sätt. Vi vet hur mycket handbollen betyder för så många ungdomar och inte minst hur viktig den – och sammanhållningen i ett lag – är i en så här utsatt situation, som kan skapa oro hos många unga.

Vi beklagar att vi i dagsläget inte kan vara mer tydliga än så här men vi lovar er att vi kommer att förvalta det förtroende och den tillit ni visar oss i en extraordinär situation.