2-7 Juli 2018, Göteborg, Sverige

ViIlkor

Villkor för deltagande i Partille Cup, arrangerad av IK Sävehof.
01

Allmän information

Genom att du anmäler dig till turneringen som vi arrangerar godkänner du våra gällande villkor enligt nedan. En giltig anmälan till turneringen uppstår dock först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit anmälningsavgiften varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss.

För att anmäla ett lag till Partille Cup måste du vara minst 18 år och samtidigt försäkrar du oss om att du har de rättigheter och mandat från den förening, skola etc. du representerar att anmäla lag till Partille Cup. För det fall du registrerar eller anmäler någon annan person som ansvarig lagledare försäkrar du att även denna person har tagit del av och godkänner våra villkor.

Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella ändringar hålls tillgängliga på vår hemsida, www.partillecup.com. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss.

02

Vår behandling av personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Partille Cup. Det främsta syftet är att vi ska kunna hantera din anmälan, registrera ert resultat, administrera ditt konto och eventuella ändringar i anmälan samt att göra turneringen till en upplevelse för dig som deltagare.

De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din anmälan, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress samt mobilnummer.

Definition

Med benämningarna ”Vi”, ”vi”, ”våra” och ”oss” ovan menas Partille Cup som är juridiskt en del av den ideella föreningen IK Sävehof (org.nr 857202-3912), Arenatorget 2, 433 38 Partille.

03

Ditt godkännande

Vid anmälan till Partille Cup godkänner du att:

 • angiven ansvarig lagledare ansvarar för tillhörande deltagare till det anmälda laget eller lagen,
 • deltagande sker på egen risk och att vi därför inte ansvarar för skada och/eller förlust som du eller någon deltagare eventuellt åsamkas,
 • erlagda avgifter inte återbetalas samt att vi inte är skyldiga att utge skadestånd eller annan kompensation om turneringen ställs in på grund av händelser som är utanför vår kontroll såsom brand, översvämning, strejk eller liknande omständigheter eller på grund av skydd för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa,
 • anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Däremot kan ni avboka deltagare och få deltagaravgiften tillbaka om ni gör det före den 1 juni, (ditt försäkringsbolag kan eventuellt återbetala erlagd anmälningsavgift vid fall av sjukdom och/eller skada mot uppvisande av läkarintyg),
 • anmälningsavgiften skall vara betald senast den 1 april, därefter skall alla tillval och deltagaravgifter vara betalda senast 1 maj. Är betalningen inte oss tillhanda inom utsatta datum har vi rätt att avboka er anmälan,
 • spelschema och matcher kommer att presenteras på vår hemsida senast den 22 juni, det åligger ledaren att hålla sig uppdaterad med schemat som kan komma att ändras utan förbehåll,
 • ledaren tagit del av tävlings reglementet. Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra uteslutning ut turneringen,
 • i de fall ni valt att boka boende genom oss, så som skola eller hotell, följa de separata villkor som gäller för varje boendealternativ. Detsamma gäller att ta del av och försäkra er om gällande säkerhetsföreskrifter samt förmedla dessa vidare till de deltagare som ligger under ditt ansvar,
 • lagledaren måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade på och utanför planen. Vi har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse,
 • om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att vi eller våra samarbetspartners kan komma att skicka relevant information eller erbjudanden,
 • du kan komma att fotograferas och filmas i samband med turneringen, detta material kan komma att användas, för publicering i syfte att marknadsföra turneringen, av oss i olika sammanhang utan att du ställer krav om särskild ersättning.
GB Glace

GB Glace

Team Sportia

Team Sportia

Liseberg

Liseberg

Hummel

Hummel

Toyota

Toyota

Göteborg

Göteborg

Partners