Tävlingsreglemente - Partille Cup

Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente

Tävlingsreglemente

§ 1. Spelregler

Partille World Cup spelas efter IHF’s regler i tillämpliga delar och SHF’s tävlingsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande IHF’s regler gäller den engelska texten.

1. 2 Förtydliganden, tillägg och/eller undantag redovisas från § 2 och framåt.

 • Regel 4:1 paragraf. Reglerna 4:4-5-6-7, ”Målvakt som (ute)spelare”. Partille World Cup spelas i enlighet med ovanstående regel i samtliga åldersklasser.

 • Regel 4:11, paragraf 1. ”Skadad spelare”. Regeln gäller ej i Partille World Cup.

 • Regel 7:11-12, ”Passivt spel (max. 4 passningar)”. Partille World Cup spelas i enlighet med ovanstående regel i samtliga åldersklasser.

 • Regel 16:8, ”Blått kort”. Partille World Cup spelas i enlighet med ovanstående regel i samtliga åldersklasser.

 • Regel 10:3, Paragraf A). Partille World Cup spelar med avspel från mittpunkten. Inte i från mittpunkts-arean.

1.3 Regelförändringar Minihandboll

 • Partille World Cup förespråkar en barnhandboll som präglas av ett spel som är anpassat för barnens individuella och fysiska förutsättningar.

 • Tre-sekunders regeln – används inte

 • Dubbelstuds och stegfel beivras genom att gå tillbaka till startplatsen och behålla bollen. Starta med ett frikast för den som gjorde fel.

 • Farligt spel beivras med personlig utvisning i två anfall. Laget får sätta in en annan spelare och blir inte drabbat.

 • Avkast och hörnkast (=inkast från hörnet) ersätts av Målvaktskast. 

 • Vid Målvaktskast ska icke bollförande lag springa hem till egen målgårdslinje. Laget får ej gå upp i offensivt försvar förrän då det bollförande laget har genomfört två passningarna (utkastet inräknat), eller då bollen kommit över på offensiv planhalva.

 • Inga omfamningar (=låsningar) eller knuffar tillåts. 

§ 2. Tävlingsform

2.1 Vem får deltaga i Partille World Cup

Partille World Cup är öppen för alla världens klubblag. Skollag från länder utanför Norden får också lov att delta. Från länder som inte, enligt IHF, är klassad som A- eller B-nation får även lands- eller distriktslag delta i turneringen. Samtliga spelare måste tillhöra den förening de tävlar för enligt sitt nationsförbunds regler. Observera att spelare ej kan tillhöra en förening från ett land där spelaren ej är bosatt.

2.2 Tävlingsupplägg

Tävlingen inleds med ett gruppspel. Varje lag delas in i grupper om 6-8 lag där alla möter alla i en enkelserie. De tre främst placerade lagen i 6-7 lags-grupper samt de fyra första i större grupper går vidare till A-slutspel, resterande lag i gruppen går till B-slutspel. Gruppspelet spelas tisdag till torsdag. A- och B-slutspelet spelas enligt utslagsmetoden under fredag och lördag. Seger ger 2 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0. 

Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden mellan berörda lag efter:

 1. Poäng

 2. Inbördes möten mellan lagen på samma poäng.
  1. Poäng
  2. Målskillnad
  3. Flest gjorda mål

 3. Totala målskillnaden

 4. Antal gjorda mål

 5. Lottning 

2.3 Slutspel

Spelas under fredag och lördag och avgörs enligt cupmodell, direktutslagning. Vid oavgjort resultat efter full tid sker förlängning (sudden death) där första målet avgör. Förlängningen inleds efter lottning på planens mitt.

§ 3. Åldersklasser 2024

Pojkar
B21 - Pojkar födda 1/1 2003 eller senare
B18 - Pojkar födda 1/1 2006 eller senare
B16 - Pojkar födda 1/1 2008 eller senare
B15 - Pojkar födda 1/1 2009 eller senare
B14 - Pojkar födda 1/1 2010 eller senare
B13 - Pojkar födda 1/1 2011 eller senare
B12 - Pojkar födda 1/1 2012 eller senare
B11 - Pojkar födda 1/1 2013 eller senare
B10 - Pojkar födda 1/1 2014 eller senare 

Flickor
G21 - Flickor födda 1/1 2003 eller senare
G18 - Flickor födda 1/1 2006 eller senare
G16 - Flickor födda 1/1 2008 eller senare
G15 - Flickor födda 1/1 2009 eller senare
G14 - Flickor födda 1/1 2010 eller senare
G13 - Flickor födda 1/1 2011 eller senare
G12 - Flickor födda 1/1 2012 eller senare
G11 - Flickor födda 1/1 2013 eller senare
G10 - Flickor födda 1/1 2014 eller senare

Minihandboll

Pojkar
B9 - pojkar födda 2015
B8 - pojkar födda 2016

Flickor
G9 - flickor födda 2015
G8 - flickor födda 2016                 

§ 4. Speltider

Samtliga matcher spelas 2 x 15 min. 

I slutspelet spelas matcherna i klasserna B21, G21, B18 och G18 2 x 20 min.

§ 5. Antal spelare och avbytare

Ett lag kan maximalt använda 17 spelare under en match. Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass. Alla spelare måste vara licenserade i den klubb som de spelar för i Partille World Cup. 

§ 6. Ålderslegitimation och deltagarförteckning

Alla lag skall lämna in en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Samtliga spelare skall kunna legitimera sig med fotolegitimation (pass, körkort, officiell id-handling). För spelare från länder där det inte krävs id-handling för inresa till Sverige (främst nordiska länder) är minsta kravet på id-handling ett vidimerat personbevis försett med foto. ID-handlingar som gått ut efter 1 maj anses även vara giltiga. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller ej. Ålderskontroll kan komma att genomföras på samtliga spelplatser som används under Partille World Cup. 

Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på Partille Cup Account. Deltagarförteckningen ska därifrån skrivas ut och tas med som fysisk kopia. 

Lag som använder okvalificerade spelare utesluts ur turneringen.

Skadad spelare får ersättas på deltagarförteckningen om läkarintyg finns och antalet spelare på deltagarförteckningen är färre än 17.

§ 7. Dispenser

Dispens kan sökas för maximalt två spelare. 
Dessa spelare skall sedan tidigare ha dispens utfärdad av sitt distriktsförbund eller kunna styrka deltagandet i laget från föregående säsong. Gäller för dispenser som utfärdas med anledning av överåriga spelare eller mixat lag eller om annat särskilt förekommer. Åldersdispens kan sökas för spelare som är maximalt ett år för gamla.

Lag som inte sökt och fått godkänd dispens spelar utom tävlan och deras resultat kommer skrivas till 0-10 i varje match.

Dispens ska sökas senast den 1 juni. Efter 1 juni behandlas inga dispensansökningar om inte särskilda skäl föreligger. Dispenser som behandlas efter den 1 juni beläggs med en administrativ avgift på 250 SEK.

Dispens kan endast sökas via lagets sida på Partille Cup Account. 

 • Observera att ni på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter med varandra mellan matcherna.

 • Observera att reglementet för åldersindelning fortsatt måste följas vid mixade lag.

§ 8. Matchdetaljer

8.1 Laguppställning/deltagarförteckning

Laguppställning ska skrivas på särskild blankett på Partille Cup Account.

Spelarens nummer på laguppställningen och på spelartröjan ska vara detsamma.

Stickprovskontroll sker vid ett antal slumpmässigt utvalda matcher.

Där tekniskt område ej är markerat gäller det ett område på 8 meter efter sidlinjen där lagets avbytare ska uppehålla

Ändring i laguppställning innan turneringsstart sker till vår mail, [email protected]

8.2 Speldräkter

Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen.

Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

Om domaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta.

8.3 Vid match

Samtliga spelare bör vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början.

 • Det är tillåtet att använda klister (Undantaget på planerna Valhalla 1-6 samt Prioritet Serneke Arena 1-6, där får klister ej användas).

 • Samtliga spelare måste vara försäkrade.

 • Hemmalaget (laget som står först i spelprogrammet) ansvarar över att resultattavlan sköts under matchen. Det officiella slutresultatet är dock domaren alltid ansvarig över.

 • Sidbyte gäller i Partille World Cup. Däremot kan lagen komma överens innan match om att inte byta sida om detta önskas. Detta meddelar man domaren. Är lagen inte överens så är det sidbyte som gäller.

 • Lag som står först i spelprogrammet har avkast.

 • Lag äger ej rätt att begära lag time-out. Ingen time-out vid 7-meters kast.

 • Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.

 • Det är önskvärt att använda fotbollsskor på konstgräset. Det är inte tillåtet att använda fotbollsskor med skruvdobbar.

 • Det är inte tillåtet att använda diskhandskar under matcherna då detta INTE är en naturlig del av tävlingsutrustningen vid handbollsspel.

 • Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen.

 • Maximalt 6 ledare (desamma som står på laguppställningen) får finnas i den tekniska zonen.

 • Varje lagansvarig (lagledare) ska omedelbart efter match signera domarens matchkort för att bekräfta matchresultatet och noteringar om utvisningar. Underlåtelse att signera kan innebära en anmälan till Partille World Cups tävlingsjury. Ett signerat matchkort är även ett krav om en protest ska kunna lämnas in som godkänd handling.

 • Ett direkt rött kort innebär automatiskt avstängning i nästa match. Respektive lagledare ansvarar för uppföljningen. Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

8.4 Bollar

Lag som står först i matchprogrammet ska hålla med spelduglig och godkänd boll. Om båda lagen är överens kan annan storlek av boll användas. Vid match är det tillåtet att använda tre matchbollar. Alla ska godkännas av domaren. De två bollar som inte används i spelet ska vara placerade (på marken) i direkt anslutning till målstolpe, en vid vartdera målet.

 • B21, B18: Bollstorlek 58–60 cm, vikt 425–475 g (IHF storlek 3)

 • G21, G18, B16, B15: Bollstorlek 54–56 cm, vikt 325–375 g (IHF storlek 2)

 • G16, G15, B14, B13: Bollstorlek 50–52 cm, vikt 290–330 g (IHF storlek 1)

 • G14, G13, G12, G11, G10, B12, B11, B10: Bollstorlek 46–50 cm, vikt 250–300 g (”0:an” enligt SHF)

  I A-finalerna under lördagen spelar vi med bollar från vår partner, Hummel. Dessa bollar finns tillgängliga till matchstart från plansekretariatet.

§ 9. Domare

Över 300 domare från ett 30-tal länder deltar. Domarna är uttagna från en urvalsprocess och tillsatta på matcher i deras normala nivå. Finaldomare utses med basering på prestationer under veckan. Under finalerna kommer ytterligare domarfunktionärer att arbeta i sekretariat.

Turneringens domaransvariga finns tillgängliga vid Heden. Den som har synpunkter på domarnas insats är välkommen dit. Det finns även domarfunktionärer som finns till för frågor och synpunkter på respektive spelfält. Lättast kontakt med dessa är via sekretariat-tältet.

§ 10. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn är oberoende. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas.

§ 11. Protester och bestraffningar

11.1 Protester

Protester ska meddelas till tävlingsledningen inom 15 minuter efter matchens slut via mail eller telefon. Därefter har man 60 minuter på sig att ta sig till tävlingsledningen som sitter vid Heden i centrala Göteborg. Protesten skall inlämnas skriftligen av ansvarig ledare till tävlingssekretariatet.

Notera att ett signerat matchkort från berörd match av ledaren även är ett krav om en protest ska kunnas ses som giltig.

Protestavgift (500 SEK) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgiften återfås om protesten godkänns.

11.2 Utvisningar och diskvalifikation

 • Diskvalificerad spelare avstängs automatiskt följande match. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.

 • Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov diskvalificering.

 • Det är lagets skyldighet att ha koll på avstängda spelare. Det gäller även vid flera matchers avstängning.

 • Grova diskvalifikationer kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund.

 • OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därför förlorar laget matchen med 0-10. 

§ 12. Walk Over och avbruten match

12.1 Walk Over

Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-10 efter beslut av tävlingsjuryn. Vid upprepade uteblivanden kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

12.2 Avbruten match

Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar juryn om matchen ska spelas om från start eller avgöras på annat sätt eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen med 0-10.

§ 13. Spelplaner

13.1

Samtliga spelplaner är konstgräs.

13.2

Spelplanerna delas in i följande områden: Heden, Kviberg, Härlanda och Valhalla IP. 

13.3

Vid dålig väderlek kan matcher komma att flyttas till andra planer med annat underlag.

§ 14. Spelprogram

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, tider och spelplaner. Eventuella ändringar i spelschemat kan ske utan kontakt med berörda lag fram till 24 timmar innan matchstart. Skulle förändring ske inom kortare tidsram kontaktas alltid berörda lagledare via telefon och mail. Håll er därför uppdaterade med spelschemat online via vår mobilapp och hemsida.

§ 15. Arrangör 

Partille World Cup arrangeras av IK Sävehof. 

§ 16. Ordningsföreskrifter skola

16.1 Allmänt

På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.

 • Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna och inom skolans område (skolgård).

 • Tystnad gäller på varje skola 23.00–06.00.

 • Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

 • Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar på skolan. 

16.2 Brandsäkerhet

 • Rökning är förbjuden inne i skolan.

 • Det är absolut förbjudet att laga mat, koka kaffe eller tillreda annan förtäring i förläggningssalar och korridorer.

 • Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar liksom att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.

 • Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.

Överträdelser av dessa regler kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från inkvartering. 

§ 17. Försäkringar och ansvar 

17.1 Ansvar

Genom anmälan om deltagande i Partille World Cup intygar anmälaren (vilken ska vara ansvarig lagledare eller annan på uppdrag av ansvarig lagledare) att ansvarig lagledare har tagit del av dessa bestämmelser samt att ansvarig lagledare har nödvändiga rättigheter och medgivanden från deltagare, deltagares förmyndare och anmäld förening. Deltagande i turneringen sker på egen risk och ansvarig lagledare ansvarar för samtliga deltagare som lagledaren anmält, vilka ska vara upptagna i deltagarförteckningen.

17.2 Försäkring

Ansvarig lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade på planen. Varje enskild deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. Partille World Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Partille World Cup är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Partille World Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.

MAIN PARTNER

OFFICIAL PARTNERS

© 2023 Partille World Cup. All rights reserved.