Uppgörelse Göteborgs domare 2024 - Partille Cup

Uppgörelse Göteborgs domare 2024

Uppgörelse Göteborgs domare 2024

Uppgörelse Göteborgs domare 2024

Välkomna att döma världens största ungdomsturnering i handboll!

Vi har under ett antal år samarbetat med domare från hela världen och det är en unik möjlighet att få döma internationell handboll på så många olika nivåer.

 Partille Cup spelas mellan 1–6 juli 2024.

Matcharvoden
Samtliga matcher spelas 2 x 15 min. 
I slutspelet spelas matcherna i klasserna B21, G21, B18 och G18 2 x 20 min.

2x15 min                             120 kr/match

2x20 min                            160 kr/match

Skatter Notera: Arvordet är summa per match innan skatt.
Partille Cup drar en schablonskatt för domare över 18 år om inte domare har lämnat in en skattejämkningsblankett. Domare som är under 18 år behöver lämna in en skattejämkningsblankett.

Reseersättning             

Schablonersättning enligt följande:

›   Domare boende i Göteborgsregionen som bor hemma under turneringen erhåller 70kr/dag de dömer.

Matchkort
Inför era matcher så får ni till er ett matchkort från domartältet som finns vid varje spelfält. Dessa matchkort ska fyllas i på korrekt sätt och återlämnas till domartältet efter era matcher. Dessa matchkort ska innehålla det korrekta slutresultatet, signaturer från respektive ledare och er själva och eventuella händelser från matchen som behöver rapporteras in till jury- och tävlingskommittén.

Domarutrustning
All nödvändig domarutrustning tas med av varje domare.

 Partille Cup Pass Referee

Förutom det domararvode som utbetalas så erbjuder vi även:

·       Erfarenhet

·       15 måltider (frukost, lunch, middag) Tisdag frukost -> Lördag middag

·       Entré till invigningen

·       Entré till finalerna

·       Domarträff

·       Fria resor med kollektivtrafiken

Ansökan

Ansökan som domare till turneringen görs via Partille Cups hemsida. Samtliga domare anmäler sig personligen. Sista ansökningsdag är 30 maj 2024.


Uttagning sker sedan i tre omgångar.

Uttagning 1: mitten av mars (majoriteten av alla domare)

Uttagning 2: mitten av april (resterande)

Uttagning 3: maj/juni – reservdomare väljs vid eventuella avhopp

Projektledare

Projektledare för domarna är Kolja Scepanik, det är Kolja som ansvarar för domarrekrytering samt matchtillsättning. Du når Kolja på, [email protected] (engelska eller tyska).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domarkriterier

Ålder:

Du ska vara 16 år fyllda.

Klassificering:    

Du ska vara auktoriserad och godkänd domare av ditt handbollsdistrikt.

 

Status:                        

Du ska ha klarat ditt distrikts fastställda krav 2023.  

Erfarenhet:                

Du ska ha helst ha några års erfarenhet av att döma handboll. I ansökan skriver du vilken åldersklass du dömer för idag.

Domarmöte:               

Du måste vara med på något av måndagens obligatoriska domarmöten. Mer info kommer närmare turneringen.

 

Utbetalning

Matchkorten ligger till grund för utbetalning av domararvoden, som sker två veckor efter avslutad turnering förutsatt att korrekta uppgifter har lämnats.

 

Allmän information

Under Partille Cup tillsätts domarpar till närmare 5000 matcher. 

Alla som blir uttagna att döma Partille Cup dömer mestadels tisdag till och med fredag. Lördag är antalet matcher begränsat. 

Vi strävar efter att varje domare dömer sex till åtta matcher per dag och max två matcher i följd. 

Finaldomare tas ut under turneringsveckan. Personliga matchlistor distribueras ut senast i samband med de obligatoriska domarmötena på måndagen innan turneringen startar. 


CupManager Profil – Din funktionärssida

Som domare under Partille Cup får du en personlig inloggning till CupManager – Din profil.  Det är hemsidan där du uppdaterar din profil, ser dina matcher du ska döma och får viktig information om dit uppdrag.

När du har fyllt i din ansökan, får du ett mail med länk till din profilsida. Här kan du fylla i mer information om din vistelse. (Ankomsttider, vilka dagar du kan döma m.m.) Du kan även ändra tidigare svar som du lämnat.


Frågor:

Har du ytterligare frågor där du inte hittar svaret på hemsidan är du hjärtligt välkommen att kontakta Kolja Sepanic på följande mail:  [email protected] (engelska eller tyska).

MAIN PARTNER

OFFICIAL PARTNERS

© 2023 Partille World Cup. All rights reserved.