Partille Cup Foundation hjälper ungdomar: ”Vill bygga en bättre värld med hjälp av handbollen” - Partille Cup
Partille World Cup

Partille Cup Foundation hjälper ungdomar: ”Vill bygga en bättre värld med hjälp av handbollen”

Vid varje turnering skapar Partille Cup den största mötesplatsen i världen för unga handbollsspelare.

Med hjälp av Partille Cup Foundation vill vi hjälpa fler ungdomar att få möjlighet till en bildande och aktiv livsstil.

Partille Cup Foundation är ett samlingsnamn för projekt och insatser som Partille Cup driver för att ge barn och ungdomar bättre möjligheter till en aktiv livsstil och chansen att få vara en del av ett större sammanhang. Bland annat finns en möjlighet för lag att söka stöd från Partille Cup Foundation. Vi kan då hjälpa till med att göra deltagandet i Partille Cup ekonomiskt möjligt för lagen. Detta kan ske genom fritt deltagande eller annat stöd från våra partners.
Ett annat projekt kallas Handball AID och går ut på att Partille Cup samlar in material från lag, exempelvis matchtröjor, shorts, handbollar och skor.
– Dessa skänker vi sedan vidare till lag från länder där detta material är dyrt och svårt att få tag på. På så sätt hjälper vi inte bara laget utan även miljön där saker kan återanvändas, säger Partille Cups generalsekreterare Fredrik Andersson.

Partille Cup har också hjälpt till att starta upp handboll på olika platser i världen. Ett exempel är staden Nyeri i Kenya.
– Där har vi hjälpt till med en handbollsturnering, så att ungdomarna haft ett mål att träna mot. Vi har också adderat på utbildning om HIV/Aids, jämställdhet och demokrati. Vi har även haft projekt där utvecklingsländer inom handbollen fått skicka lag till Partille Cup där de innan turneringen fått en veckas utbildning för såväl spelare som ledare, säger Fredrik Andersson.

Syftet och målet med Partille Cup Foundation ligger inom ramen för vårt hållbarhetsarbete där vi vill ge så många som möjligt chansen att delta i turneringen, skapa bättre förutsättningar att kunna växa som förening eller individ samt skapa relationer och tillhörighet.
– Vi vill sprida kunskap och förståelse om våra olika sätt att leva och förutsättningar. Vi vill helt enkelt bygga en bättre värld med hjälp av handbollen, säger generalsekreteraren.

MAIN PARTNER

OFFICIAL PARTNERS

© 2023 Partille World Cup. All rights reserved.